logo-120x40
info: 0800 111 712
streda 4 október 2023

Pýtate sa...

Otázky a odpovede

Sú plastové okná odolné voči nečasu?

Jednou z vynikajúcich vlastností plastových okien značky NOVES okná, a.s. je odolnosť. Naše produkty sú odolné voči prírodným vplyvom – plastové okná vám nenapadnú roztoče a nezhrdzavejú ako bežné drevené či kovové okná. Vetracie klapky samočinne reagujú na zmenené vonkajšie klimatické pomery (pri slabom tlakovom rozdiele medzi exteriérom a interiérom je klapka otvorená, pri zvýšení tohto rozdielu sa samočinne zatvára a reguluje tak prechod vzduchu medzi vonkajškom a interiérom).

Nie je hliník zastaralým a nevýhodným materiálom?

Hliníkové produkty sa vyznačujú vysokou tvarovou stálosťou, nezvyčajne vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ale navyše je ich nezanedbateľnou vlastnosťou je odolnosť proti požiaru. Naše produkty využívajúce hliník nevyžadujú neprimeranú údržbu a majú prakticky neobmedzenú životnosť. Práve pre tieto vlastnosti je hliník považovaný za nestarnúci a večne moderný konštrukčný materiál.

Ako mám čistiť plastové rámy okien?

NOVES okná, a.s. odporúča na ošetrenie rámov, tesnení a taktiež kovaní, radu prostriedkov, špeciálne vyvinutých na problematiku plastových a hlinikových okien pod názvom  OŠETROVACIE SETY WES, ktoré si možete zakúpiť v našej spoločnosti. Samozrejme, zákazník može k čisteniu rámu používať i bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. Na odstránenie tvrdých nečistôt zo stavby možno použiť napr. pre plastový výrobok Fenosol, pre hliníkový výrobok Gefopur UW 10, Gefopur 5. Čistiaci prostriedok naneste plátenou handrou na povrch, rozotrite, nechajte prischnúť a pretrite suchou handrou.

Čo sú tepelné mosty?

Tepelný most môžeme charakterizovať ako časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne).

Čo si mám predstaviť pod údajmi napr. Uf, Ug, Uw, ktoré sa často objavujú v článkoch o oknách , dverách, projektoch?

Hodnoty pomenované písmenom/symbolom U podľa príslušných noriem (napr. STN EN ISO10077-1, STN 73 0540-1) všeobecne vyjadrujú súčiniteľ prechodu/prestupu tepla stavebnou konštrukciou. Keď je k písmenu/symbolu U pridaný aj dolný index napr.f (z angličtiny Frame = rám) teda Uf, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla rámu/rámovej konštrukcie okna /dverí. Keď je k písmenu/symbolu U pridaný aj dolný index napr.g (z angličtiny Glas = sklo/zasklenie) teda Ug, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla izolačného skla bez okrajových vplyvov dištančného rámčeka .Keď je k písmenu/symbolu U dolný index w (z angličtiny Window=okno) teda Uw, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla celého okna vrátane okrajových vplyvov dištančného rámčeka, ktorý sa označuje symbolom grécedy abecedy PSI.Obdobne je to ak k písmenu U je pridaný aj dolný index d (z angličtiny Door=dvere) teda Ud, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla celých dverí vrátane okrajových vplyvov dištančného rámčeka, ak sú dvere vybavené izolačným sklom.V prípade ak sú dvere vybavené napr. PVC+XPS sendvičovou tepelno-izolačnou výplňou, tak okrajový vplyv dištančného rámčeka =0 a nezahŕňa sa do výpočtu Ud(Uw). Hodnoty Uw zistené/overené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu sú zvyčajne vykonávané na skúšobnej vzorke 1-krídlového okna tzv.normalizovaného rozmeru 1230x1480 mm a môžu byť zistené: 
- meraním v tzv. klima komore
- alebo výpočtom podľa príslušného vzorca.

Kto mi poradí pri nákupe okien a dverí?

NOVES okná, a.s. disponuje širokou sieťou obchodných zastúpení, kde pracujú výlučne odborníci v oblasti produkcie a použitia vhodných okien a dverí. V prípade, že sa potrebujete poradiť, aké produkty našej spoločnosti sú pre Vás vhodné, kontaktujte infolinku NOVES okná, a.s. Bezplatné poradenstvo je súčasťou našej firemnej filozofie a chceme Vám ponúknuť len to najlepšie.

 
Scroll to top